Untitled Document
Untitled Document
   
 
 
 
< <
ยินดีต้อนรับสู่กลุ่ม 22 นอ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม 22 นอ
 

Untitled Document


Notice: SSI.php was unable to load a session! This may cause problems with logout and other functions - please make sure SSI.php is included before *anything* else in all your scripts! in /home/twenty/domains/22nor4x4.com/public_html/forum/SSI.php on line 166
xx ทริปเพื่่อสังคม "ปฏิบัติงานบ้านองหลุ 13-14ก.ย.57นี้"
สิงหาคม 24, 2014, 09:47:38 PM โดย JO-001
   เรียนเชิญ สมาชิก และว่าที่สมาชิก กลุ่ม 22 นอ ตลอดผู้มีจิตศรัธทา ร่วมทริปการกุศล  "โครงการแว่นตา 22 นอ เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรดันดาร"   ซึ่งออกหน่วย ตรวจโรคตา  โรคทั่วไป  และวัดสายตาประกอบแว่น ให้กับประชาชน บ้านองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 นี้
   โดยจะแบ่งการเดินทางเป็น 2 ชุด  2 เส้นทาง  ตามกำหนดการดังนี้

ชุดที่ 1 เส้นทาง ที่ 1 เดินทางโดยทางเรือ (สำหรับรถยนต์ทุกระดับ A  B  และ C )

วันที่ 13 กันยายน 2557
06.30 น.   พร้อมกันที่ ปตท. แยกแก่งเสี้ยน อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  พร้อมแล้วออกเดินทาง  (รับประทานอาหารมาก่อนด้วย หรือ จะทานที่ปั๊มก็ได้) ไปยังท่าเรือที่ อ.ศรีสวัสดิ์
09.30 น.   ถึงท่าเรือ นำรถยนต์ขึ้นเรือแพขนานยนต์ มี 2 ลำ บรรทุกได้ 12 คัน และ 4 คัน รวมประมาณ 16 คัน  พร้อมแล้วออกเดินทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  
      (กรุณาเตรียมอาหารเครื่องดื่ม ไว้ทานบนเรือด้วยนะครับ ค่าเรือคันละ 500 บาท)
12.00 น.   ถึงบ้านองหลุ  ส่วนหนึ่งทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเด็กนักเรียน  และทีมงาน   ส่วนหนึ่งติดตั้งเครื่องมือแพทย์   (พร้อมจัดเตรียมกางเต้นท์ พักแรม)
14.00 น.   เริ่มปฏิบัติงาน ตรวจโรคตา  โรคทั่วไป  และวัดสายตาประกอบแว่น ให้กับประชาชน (หากจะเล่นกิจกรรม บริจาคสิ่งของต่างๆดำเนินการในช่วงนี้)
18.00 น.   พักการปฏิบัติงาน    อาบน้ำ  รับประทานอาหารเย็น  พักผ่อนตามอัธยาศรัย
19.00 น.   ฉายภาพยนตร์ ให้ชาวบ้านดู (กรณีฝนไม่ตก)
22.00 น.   เข้าเต้นท์นอนพักผ่อน

วันที่ 14 กันยายน 2557
06.00 น.   ตื่นนอน รับประทานอาหารเช้า  เก็บเต้นท์ และสัมภาระส่วนตัว
08.00 น.   เริ่มปฏิบัติงาน(ต่อ) ทั้งตรวจโรคตา โรคทั่วไป  และวัดสายตาประกอบแว่น
12.00 น.   เก็บเครื่องมือแพทย์  อุปกรณ์ต่างๆ   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   เดินทางกลับโดยแพขนานยนต์ (ถ้าเป็นรถยนต์ระดับ A กลับโดยทางรถยนต์ก็ได้)
18.00 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
- เส้นทางที่ 1 จะเน้นรถยนต์ที่บรรทุกเครื่องมือแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน เสบียง  และรถยนต์ระดับ B  C  (หากจำนวนรถยนต์เกินความจุของเรือ คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยจะให้รถยนต์ระดับ A ไปเส้นทางที่ 2 แทน)
- กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามคำเหมาะสม   หากจะนัดเวลาออกที่กรุงเทพฯให้โทรศัพท์นัด กันเอง  แต่จะต้องไปถึงจุดนัดหมายตามกำหนด
- หากมีค่าใช้จ่ายและหารตามความเป็นจริง
- ยืนยันร่วมทริปได้ในหัวข้อนี้ พร้อมแจ้งว่า รถยนต์ระดับไหน ประสงค์จะไปเส้นทางไหน
- สอบถามรายละเอียดที่ โจ้ 001 โทร. 081-7501022

ชุดที่ 2 เส้นทาง ที่ 2 เดินทางโดยทางรถยนต์ (สำหรับรถยนต์ทุกระดับ A  เท่านั้น)

วันที่ 12 กันยายน 2557
20.00 น.   พร้อมกันที่ ปตท. แยกแก่งเสี้ยน อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  พร้อมแล้วออกเดินทาง
24.00 น.   ถึงที่พัก   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 13 กันยายน 2557
06.00 น.   ตื่นนอน รับประทานอาหารเช้า  เสร็จทางเดินทางไปยังห้วยองค์รุ
12.00 น.   พักรับประทานอาหารระหว่างทาง (เส้นทางระดับ A)
14.00 น.   ถึงบ้านองหลุ ร่วมปฏิบัติงาน ตรวจโรคตา  โรคทั่วไป  และวัดสายตาประกอบแว่น ให้ กับประชาชน   และร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุดที่ 1  
18.00 น.   พักการปฏิบัติงาน    อาบน้ำ  รับประทานอาหารเย็น  พักผ่อนตามอัธยาศรัย
19.00 น.   ฉายภาพยนตร์ ให้ชาวบ้านดู (กรณีฝนไม่ตก)
22.00 น.   เข้าเต้นท์นอนพักผ่อน

วันที่ 14 กันยายน 2557
06.00 น.   ตื่นนอน รับประทานอาหารเช้า  เก็บเต้นท์ และสัมภาระส่วนตัว
08.00 น.   ร่วมปฏิบัติงาน(ต่อ) ทั้งตรวจโรคตา โรคทั่วไป  และวัดสายตาประกอบแว่น
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางกลับโดยทางรถยนต์ เส้นทางระดับ A
24.00 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
- เส้นทางที่ 2 จะเน้นรถยนต์ระดับ A เท่านั้น
- หากมีค่าใช้จ่ายและหารตามความเป็นจริง
- ยืนยันร่วมทริปได้ในหัวข้อนี้ พร้อมแจ้งว่า รถยนต์ระดับไหน ประสงค์จะไปเส้นทางไหน
- กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามคำเหมาะสม   หากจะนัดเวลาออกที่กรุงเทพฯให้โทรศัพท์นัดกันเอง   สอบถามรายละเอียด และนำทางโดยสมุย 151 โทร. 080-066-6884
5 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น

wink "กฏ กติกา มารยาท"
พฤษภาคม 28, 2013, 11:15:15 AM โดย S:248
เงื่อนไขการเป็นสมาชิก กลุ่ม22นอ.
1.มีรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ(เป็นของตัวเอง)
2.ผ่านการอบรมกับกลุ่ม22นอ."พี่สอนน้องขับรถออฟโรด"ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง(ประมาณอาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์) ยิ้ม
3.ออกทริปกับกลุ่ม22นอ.อย่างน้อย3ทริป(1ใน3ทริปที่เข้าร่วมต้องเป็นทริปการทำงานเพื่อสังคม) ยิ้มเท่ห์
   หลังจากผ่านเงื่อนไขทั้ง3ข้อแล้วก็จะได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม22นอ.และได้รับหมายเลขสมาชิกอย่างเป็นทางการ ยิ้มกว้างๆ
สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขอให้ไปแนะนำตัวที่ห้องสมัครสมาชิกกลุ่มกันก่อนนะครับ  
1.ชื่อ-สกุล
2.ที่อยู่
3.เบอร์ติดต่อ
4.รถที่ใช้
5.ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว
6.เหตุผลที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิก22นอ.
*************************************
"เงื่อนใข...การตั้งกระทู้ในห้องซื้อ-ขาย สินค้าเพื่อสมาชิก"
ขอชี้แจงกับเพื่อนสมาชิก และสปอนเซอร์เว็บฯ ทุกท่านเพื่อทราบ
การลงประกาศขายสินค้า แต่ละ User ให้รวมสินค้าทั้งหมดไว้ในกระทู้เดียวกัน
(กระทู้ของท่านสามารถ แก้ใข เพิ่มเติม ให้อัปเดทได้ตลอดเวลา)
หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปครับ.
********************************************
1 ความคิดเห็น

 
กระดานข่าว 10 กระทู้ล่าสุด
[ซื้อ - ขาย สินค้าของสมาชิกเพื่อสมาชิก] Phyto SC, ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling วันนี้ เวลา 08:34:33 AM
[การทำงานเพื่อสังคม] ทริปทำบุญวันแม่ ออกปฏิบัติงานโครงการแว่นตาฯ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดย pang วันนี้ เวลา 04:22:51 AM
[ซื้อ - ขาย สินค้าของสมาชิกเพื่อสมาชิก] ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling วันนี้ เวลา 03:40:31 AM
[ซื้อ - ขาย สินค้าของสมาชิกเพื่อสมาชิก] Phyto SC, ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling เมื่อวานนี้ เวลา 11:11:26 PM
[ห้องพูดคุยกันเรื่องทั่วๆไป] THAILANDLET.com ที่นี่ประกาศฟรี โดย b682368 เมื่อวานนี้ เวลา 09:26:15 PM
[ซื้อ - ขาย สินค้าของสมาชิกเพื่อสมาชิก] สิววัยรุ่น โดย kimindy เมื่อวานนี้ เวลา 08:24:13 PM
[ห้องพูดคุยกันเรื่องทั่วๆไป] เสาร์ที่ผ่านมา ที่คลอง 8 SUZUKI TROPHY 4x4 โดย pang เมื่อวานนี้ เวลา 07:16:46 PM
[ซื้อ - ขาย สินค้าของสมาชิกเพื่อสมาชิก] Phyto SC, ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling เมื่อวานนี้ เวลา 12:48:57 PM
[ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม 22นอ] ทริปเพื่่อสังคม "ปฏิบัติงานบ้านองหลุ 13-14ก.ย.57นี้" โดย modx-197 เมื่อวานนี้ เวลา 12:42:13 PM
[ซื้อ - ขาย สินค้าของสมาชิกเพื่อสมาชิก] Phyto SC, ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling เมื่อวานนี้ เวลา 06:39:47 AM
[ซื้อ - ขาย สินค้าของสมาชิกเพื่อสมาชิก] PhytoSC,ไฟโตเอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling เมื่อวานนี้ เวลา 01:33:49 AM
[ซื้อ - ขาย สินค้าของสมาชิกเพื่อสมาชิก] ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling กันยายน 01, 2014, 11:17:04 PM
[ทริคและเทคนิคการขับรถยนต์ออฟโรด] รถปีกนกยกสูง 3 นิ้ว โดย R.400 สิงหาคม 27, 2014, 07:05:14 PM
[การทำงานเพื่อสังคม] ร่วมทำบุญสร้าง ร.ร.บ้านบางสำราญ จ.สิงห์บุรี โดย admin สิงหาคม 24, 2014, 11:17:38 AM
[ห้องพูดคุยกันเรื่องทั่วๆไป] ขอบคุณ...น้ำใจไทย โดย bmw777 สิงหาคม 19, 2014, 06:07:02 AM
 
 
Untitled Document
Copyright © 2010 22nor4x4.com. All rights reserved. Developed by Thaiwellsolution.com